понеділок, 30 жовтня 2017 р.

Продовження теорії Джеймса Максвелла експериментальним підтвердженням існування ефіру (тези)


Історія свідчить про те, що для існування і розвитку життя людського суспільства в будові Природи існували всі необхідні умови. Зміни стану Природи, що спостерігаються сьогодні, свідчать про те, що у своєму розвитку людське співтовариство рухається в помилковому напрямку, порушуючи фундаментальні закони Природи. 

Провідні вчені світу дійшли висновку, що в суперечку з Природою людство призвели існуючі помилкові фізичні теорії, які створені на далеких від істини гіпотезах основи будови Природи, що переходять із покоління в покоління, сприймаючи їх за Істину. Історія розвитку фізики свідчить про те, що лише ті гіпотези, передбачення яких підтверджуються експериментально, застосовуються на користь людства. Наприклад, можливість радіо було передбачено М.Фарадеєм у 1831 році на розумінні взаємодії законів Природи, що випливають із гіпотези існування ефіру. Нерозуміння вченими ідеї Фарадея, а також на його ідеї написаного Д.Максвеллом «Трактату про електрику і магнетизм», призвело до кризи фізики, в продовження якої А.Ейнштейн у 1905 році опублікував «Спеціальну теорію відносності» з метою вирішення проблеми фізики, яка до сьогодні залишається невирішеною. 

середу, 18 жовтня 2017 р.

Філософія і творчість Григорія Сковороди

"Світ ловив мене, та не спіймав". Слова визначного українського філософа і поета Г. С. Сковороди (1722—1794), вибиті (як епітафія) на його надгробку.
"Першим українським «повноцінним» і оригінальним філософом був Сковорода. Вивченню його ворчості Чижевський приділив багато уваги, вважаючи Сковороду найбільшою і найхарактернішою постаттю української духовної історії. Цьому філософу Чижевський приділив найбільше уваги в «Нарисах…», а також, як зазначалося, написав спеціальну монографію про нього.
Сковорода, на думку вченого, перший і один з найвизначніших представників «філософії серця», яка є ніби «центральною» в українській філософській думці".

о. Георгій Коваленко. Доповідь на тему «Біблійні Заповіді як програма виходу з рабства»

"Світське зовнє християнство на противагу внутрішній секуляризації церкви".
«Важливо не виглядати як християни, європейці і цивілізовані люди, а бути всередині справжніми християнами, європейцями, цивілізованими та порядними людьми» (о. Георгій Коваленко)
о. Георгій Коваленко - протоієрей УПЦ, керівник проекту ОТЧЕНАШ.укр, учасник Ініціативи «21 листопада»
Конференція «Цінності та модернізація» - це перший захід з серії стратегічних обговорень, що ініційовані Парламентською комісією з питань майбутнього та проводяться спільно з громадськими об’єднаннями Громадянська Платформа Нова Країна та Ініціатива «21 листопада». Дата проведення – 17 вересня 2015 року.

понеділок, 16 жовтня 2017 р.

"Ничто не слишком"! "Не вреди"! "Не убивай и "Не кради"!

                       
                       
                         "Ничто не слишком"!
                                           "Не вреди"!
                  "Не убивай и "Не кради"!
                                      Внемли сему.
                             Дерзай с усилием!
   И "не противься злу насилием".
          Лжецов - пощадой усмиряй.
       Врагов - любовью побеждай.
          Тогда ты будешь Человек.
     И просветишь грядущий век.
                              Э. Пиньковская

четвер, 5 жовтня 2017 р.

Щиро вірим – буде так!


Незабутні реформи
Нинішні нові реформи –
То суцільний анекдот!
Наче влада у запасі
Має ще один народ!
Україно, рідна ненько,
Ти, як Фенікс, вічний птах!
Але ж крила підрізають
Ті, що роблять щось не так!
Здобули ми незалежність
І відчули волі смак,
А Ти й досі в небезпеці…
Значить, щось у нас не так!
Вибираєм депутатів,
Кожен другий з них – слизняк!
Три Майдани вже позаду,
Та в державі щось не так
!

вівторок, 3 жовтня 2017 р.

ВЗГЛЯД НА НЕЗАВИСИМОСТЬ И РЕФОРМЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАЗМЕРА КОНКРЕТНОЙ ПЕНСИИ ИЛИ КТО ДУМАЕТ О НАРОДЕ УВАЖИТЕЛЬНО?

Свобода! Независимость! Реформы! 
Эти лозунги сами по себе чрезвычайно убедительны по смыслу. Народы бывшего могучего государства, под названием СССР (Союз Советских Социалистических Республик, их было 15) еще в начале восьмидесятых годов прошлого столетия воодушевились на «Перестройку» внешних и внутренних взаимоотношений между странами.

Во внешней политике наступило относительное «потепление» после продолжительного периода «Холодной войны» между Западом и Востоком, но с явными признаками экономического и финансового подавления плановой социалистической модели ведения хозяйства в странах Союза рыночной (капиталистической) моделью экономики. Вслед за тем, так называемая, демократизация государственного устройства привнесла чуждые «ценности» из жизни Западного общества.

Во внутренней политике СССР великая «Перестройка» завершилась в декабре 1991 года распадом Союза.

В каждой из отделившихся республик началось «Строительство» нового, свободного, независимого, демократического государства.

НОВОЕ – впервые созданное, недавно возникшее.
СВОБОДА (фил.) – возможность проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества.
СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК –ничем не стесненный, не ограниченный в своей общественно-политической деятельности.