вівторок, 10 травня 2022 р.

Концептуальні підходи до ключових передумов успішного процесу відновлення і розвитку України

Післявоєнна відбудова і подальший розвиток України будуть відбуватися в складних умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції інтересів, а тому потребує нестандартних, інноваційних, самостійних системних рішень, а також максимального залучення активної частини суспільства.

 Йдеться про статистично доведену частку 20% за Принципом Парето. Адже саме ці люди мають здійснити 80% змін. А для цього потрібно створити необхідні умови, інструменти і механізми аби мінімізувати можливий негативний вплив частини старої еліти у намаганні адаптувати зміни у своїх приватних інтересах.

Основні функції держави: внутрішня і зовнішня безпека, а також створення умов для самореалізації громадян, їх культурного розвитку.

Перш за все, потрібно точно визначити "діагноз" країни, без пом’якшень і завуальованості аби призначити правильні та найбільш ефективні "ліки". І назвати глибинні причини та конкретних "героїв" нинішнього стану.

Наведемо лише декілька штрихів:

1. Маємо чесно визнати, що в Україні за 30 років збудовано корупційну державу, в якій громадяни фактично не мали важелів впливу на ключові процеси, у тому числі виборний. Чинне законодавство по суті було поступово, але цілеспрямовано адаптоване для укріплення корупційної системи, зберігаючи ряд "декоративних" і декларативних політичних інструментів і процесів.