четвер, 26 березня 2015 р.

Про реформи, ідеологію, технології та Культуру Ідеологія - це система суспільного мислення, не тільки теоретичне оформлення яким-небудь соціальним шаром своїх уявлень про закономірності розвитку суспільства, вона включає в себе також систему цінностей і норм, які задають орієнтири до дії.
Якщо замислитись, то насправді приходиш до висновку, що ніяка висока і новітня технологія не замінить ідеологію, що має свої, тільки їй притаманні соціальні функції.

Потрібність технологій безсумнівна у всіх сферах, а служать вони загальному благу тільки, коли підпорядковані відповідній ідеології.

Від того яка ідеологія покладена в основу, таку державу і побудуємо. Реальність така, що дві системи зіткнулися в Україні - капіталізм і соціалізм, йде взаємопроникнення. Потрібно народити, синтезувати щось принципово нове з найкращими елементами обох систем - постіндустріальне, інформаційне суспільство, про яке писали в різні часи теоретики еволюції суспільного розвитку.

Постає слушне питання : чому буксують реформи?
Про відсутність чіткої єдиної ідеології реформ, як першопричини їх гальмування, говорить президент 
Центру економічного розвитку (ЦЕР) О. Пасхавер (Відеоблог "Революція цінностей" на Espreso.TV. 
1 квітня 2015 р. )
Програма розвитку громадянського суспільства є технологією трансформації України з корупційної олігархократії в Державу Відповідальності йСправедлівостіпріоритет Культури - це ідеологія, фундамент.

пʼятницю, 6 березня 2015 р.

ЧТО ЭТО ЗА ВРЕМЯ НАЧАЛОСЬ?


 Живем под звездами и маемся.
 Грешим под солнцем и не каемся.
 Сын на отца идет войною.
 До брата брат стоит спиною.
           (Э.А. Пиньковская "Причины и следствия")
 
 …Что это за время началось? 
Люди, как будто по команде, все разом, перестали любить и уважать друг друга, и это взамен тому, что было? После объявления нового курса развития нашего общества, якобы в более демократичное и цивилизованное, наступила разруха во всем.
Вместо того, чтобы становиться еще честнее, следователи и судьи принялись фальсифицировать судопроизводство, искажая действительность тем, что не доискивались правды. Множилось мздоимство и лжесвидетельство.
Надо чаще задавать себе эти вопросы. Прямо так и спрашивать:
- Ты в какой роли себя комфортнее ощущаешь: взяточника дающего или берущего? Коррупционера искушающего или искушаемого? Рабовладельца или раба? 
Об этом же спрашивать чиновников, бизнесменов, ученых и так далее, всех остальных граждан. Пусть думают, с чем сжились, чего не распознали вокруг себя,  против чего восстали?... 
(отрывок из рассказа Ии Сапиной "Нужны новые слова или новые люди?")