неділю, 5 березня 2023 р.

Про корупцію, байдужість, пильність та обережність

 «Найстрашніше – громадська байдужість, угодництво»
Леонід Биков

Саме так: збудуємо країну без корупції, оскільки трансформувати її неможливо, і про це ми наголошували в "Ініціативі-2025". Там же згадували про нові правила життя.

В публікаціях нашої постійної авторки Емми Анатоліївни Піньковської червоною ниткою проходить думка про те, як необхідно для розумно мислячої людини усвідомлювати, в який час вона живе.

«Кожна Нова епоха – це початок нового еволюційного циклу у спіральному розвитку людства землі. А в кожному наступному ступені на черговому витку закони та правила удосконалюються.
З підвищенням у суспільстві рівня духовної культури домінують моральні цінності від альтруїзму до гуманізму.
З превалюванням ж думки ліберального прошарку у суспільстві знижується рівень духовності. Як наслідок, високоморальні судження людей або піддаються глузуванням, або зовсім не приймаються ні лібералами, ні раціоналістами. Високі судження їм однаково чужі
».  

При зміні епох неминучий період перемін, його треба пройти гідно кожному особисто, разом
громадянам держав і людству загалом.

«Найстрашнішим «захворюванням» у період змін виявилася корумпованість усіх верств чиновництва у владних структурах і байдужість народних мас до цього небезпечного явища, що розросталося».
Корупція  – підкуп хабарі, продажність суддів, посадових осіб, політичних діячів».  

Щоб вилікувати хворобу, необхідно насамперед встановити правильний діагноз. Соціальних хвороб – жадібності, зайвої наївності за відсутності пильності та обережності, марнотратства, байдужості це теж стосується. Важливо бачити та осмислювати причинно-наслідкові зв'язки (що є причиною, а що – наслідком).