середу, 24 лютого 2016 р.

12 принципів доброго демократичного врядування на місцевому рівні

«Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» (Стаття 3 Конституції України).
        

Ознаками громадянського суспільства є:
  • Визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю.
  • Держава на основі законів і за допомогою спеціальних органів регулює відносини між людьми, захищає їхні права.
  • Людина володіє знаряддями і результатами своєї праці, є достатньо заможною, щоб бути незалежною.
  • Багатоманітність в усіх сферах суспільного життя (економічна, політична, культурна)
  • Існують різноманітні добровільні громадські організації і громадські рухи.
  • Незалежні засоби масової інформації обслуговують громадські потреби та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку.

понеділок, 22 лютого 2016 р.

Избиратель, будь бдителен!

  Вновь грядут выборы!
Уже давно те, кто видит себя в привычной роли "слуги народа", активизировались.

А БВГДЕЖЗИКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЭЮ Я? 
РАЗУМНО МЫСЛЯЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ,
БУДЬ БДИТЕЛЕН!
Избирать тех. кому доверяешь судьбу государства, своих детей и свою, надо осмысленно: разумно. расчетливо, рационально...
Теоретики-ученые философы, моделирующие постиндустриальное общество, бьются над внедрением принципа достижения вершин власти не при помощи денег; "пиар" технологий, вводящих в заблуждение электорат, а отбором достойных людей, по их прежним заслугам, с оценкой индивидуальных свойств характера кандидата.


 А
Чем инфицированы избиратели?   
АГРЕССИЕЙ
АНАРХИЕЙ
АПАТИЕЙ
 Б
А ты знаешь, кто виноват?
БЕЗБОЖНЫЕ
БЕССОВЕСТНЫЕ
БЕЗУМНЫЕ