середу, 21 червня 2017 р.

Частіше згадувати класиків - корисно

Загальний рівень судочинства, імітація боротьби з коррупцією зокрема, апсолютне лицемірство нині в Україні - явище старе як світ. В байках Леоніда Глібова воно описано дуже влучно та дотепно, додати нічого. Треба бути йму вдячними за надану можливість поглянути на себе збоку, запитати себе: "доки будемо слухатись"лисиць" і відпускати "щук"?  Може досить бути телепнями та ходити по-колу, а включати здоровий глузд, робити висновки та якось вже еволюціонувати. Україна таки має таланти, до них би дослухатись, тобто "свого не цуратись", як писав наш Т. Г. Шевченко.
 Актуальність байок Глібова, просто вражає - все так і є, до найдрібніших деталей. Мабуть  вже, пора " добрячих та плохих" поміняти  на просто чесних професійних і порядних.

понеділок, 19 червня 2017 р.

Держава справедливості проти маніпуляційного олігархату

Хтось запитав: «Чи правильно говорять, що за зло треба платити добром?» Учитель сказав: «А чим же тоді платити за добро? За зло треба платити по справедливості, а за добро – добром».             Конфуцій

Щочотири роки, після чергових виборів розчаровані українці вчергове лаються, що «не тих обрали», і лише зрідка згадують мудрість "кожен народ заслуговує на свій уряд". Останнім часом досить часто в інтернет-ресурсах, у пресі стали повторювати цитату Дж.Оруелла "Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв, не є їх жертвами. Вони співучасники..." 
Спробуємо осмислити глибинні причини цього явища з точки зору сучасної соціальної філософії та крізь призму ідей справедливості. А також окреслити можливі напрями трансформації суспільства.
Ми говоримо про справедливість як ціннісну та цивілізаційну категорію. І стверджуємо, що 5 століть тому людство зробило цивілізаційний вибір на користь маніпулятивної системи управління. Ключовими постатями у цьому виборі були Н.Макіавеллі та С.Оріховський-Роксолан.

Італійський мислитель і політик Ніколо Макіавеллі (1469-1527) відомий передусім своїми працями «Правитель» (1513), «Роздуми на першу декаду Тита Лівія» (1519), «Історія Флоренції» (1532). Він вважав, що для здійснення держави та її влади, яка втілює розумне в людському, виправданими є будь-які засоби – аж до найвищих злочинів щодо людини. Більше того, це навіть обов‘язкове. Фактично, саме Н.Макіавеллі можна вважати творцем ідеї маніпулятивної влади.
Макіавеллівську традицію в європейській політичній думці продовжили Г.Моск, В.Парето, Ж.Сорель, які відстоювали ідею, що невід'ємним атрибутом будь-якої соціальної системи є існування вищої, привілейованої верстви суспільства.

Значение культурологических идей Н.А. Бердяева в развитии современного общества


«Революцию действительно революционную осуществить возможно не во внешнем мире,
а лишь в душе и теле человека»
. Н.Бердяев

Философская мысль тем и ценна, что она универсальна, подходит для любого времени. Так, взявшись за написание концепции программы развития гражданского общества в независимой Украине, Фондом «Творческая Инициатива» было принято решение по примеру многих философов, духовных лидеров, выдающихся государственных деятелей различных стран прошлых эпох отдать приоритет культуре во всех её аспектах. Причем особо отметив культуру взаимоотношений: человека с человеком, с природой, государством, с самим собой. Другими словами, считая основой развития общества и государства – развитие сознание человека, общий уровень его внутренней культуры.

понеділок, 12 червня 2017 р.

Проект «Shaggy» (Кудлатий)

Передумовою створення проекту була проблема, яка останнім часом загострилася у Європі, в т.ч. Польщі та Україні: на прохання дітей батьки купляють їм домашніх тварин, а через 2-3 тижні дитина, погравшись, починає розуміти, що тварина потребує догляду, уваги, терпіння, часу. І що вона зовсім не іграшка. Як результат, значна кількість цих тварин викидається на вулицю.

Отже, потрібні зрозумілі й чіткі засоби інформування дітей та молоді, що чекає на них, якщо вони візьмуть додому тварину. Щоб їхній вибір став усвідомленим та відповідальним.
Мета проекту: виховання у молоді почуття відповідальності за живу природу.
Учасники проекту: по 10 молодих людей з України та Польщі та 5 дорослих керівників. Через Інтернет до них долучаться ще близько 200 молодих людей з цих країн.

пʼятницю, 2 червня 2017 р.

СЛОВА И ДЕЛА

Мирные, добрые, интеллигентные сограждане давно мечтают о том времени, когда государственных служащих (чиновников) и депутатов (выборных представителей народа во властных структурах) можно будет характеризовать как грамотных, ответственных законопослушных сограждан-патриотов, согласившихся служить народу и отчизне в своем отрезке времени. 
Мечта - мечтой, но и делать что-то надо, чтобы воплотить свою личную (или общественную) мечту в реальность?! Если с самим собой и своими желаниями люди просвещенные научились управляться, то в жизни общественной пока нет единогласия, единомыслия и единоверия. Начинать ликбез следует с определения соответствия в употребляемых словах и понимании (тобою) их смысла. 
Главные слова, определяющие противоположные действия сограждан в жизни конкретного сообщества (семьи, коллектива, страны) – это разъединение и единение по интересам.
Разъединение – прерывание связи, соединения между кем-чем-нибудь.
Разногласие – 1. отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, во взглядах. 2.Противоречие, несогласованность.
Разъединению способствуют разногласия, разные вкусы, разные религиозные убеждения.
Единение – тесная связь, приводящая к единству.
Единство – полное сходство, общность, цельность, сплоченность.
К единству, несомненно, ведут единогласие, единодушие, единоверие.
Как быть, если в одной и той же стране, городе, поселке, даже в семье одни (политики, ученые, религиозные деятели) призывают к разъединению, а другие – к единству? Кто из них прав? С кем дружить? Кого слушать?