понеділок, 1 жовтня 2018 р.

ВМІННЯ МИСЛИТИ ЛОГІЧНО


"Розумна діяльність людини є не тільки його особистою справою, але історично неминучим, еволюційним переходом біосфери на новий рівень розвитку, для якого характерний тісний взаємозв'язок законів природи з соціально-економічними законами і законами мислення". (Е.Піньковська)
Логіка – 1) наука про закони мислення, способи доказів і спростувань; 2) хід міркувань, послідовність пов'язаних між собою умовиводів; 3) внутрішня закономірність, продуманість, розумність.
Формальна логіка – вивчає форми думок і їх поєднань, абстрагуючись від конкретного змісту суджень, умовиводів і понять.
Діалектика – філософське вчення про становлення і розвиток буття і пізнання; засноване на знаннях єдності і боротьби протилежностей, заперечення заперечення, безперервної мінливості природи (незлиття і неподільності).
У 2001 році почалася Епоха Співстраждання для всього населення земної кулі. Її будують сили (цієї епохи), керуючись законами миру, рівності, братерства і свободи, активізували (пробудили) свідомості людей, спрямованих до Добра і Світла, на творчу діяльність, спрямовану для досягнення процвітання загального блага.
У кого-сь почалося якісна зміна у власному мисленні. У інших – почалися зміни у взаєминах з рідними і близькими. У третіх прокинулося прагнення ощасливити співробітників свого колективу, співгромадян, а хтось відчув у собі сили облагодіяти все людство.